Kegiatan

Membantu setiap pribadi untuk bertumbuh dalam kerohanian

Mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi lapisan masyarakat

Memberikan pelayanan kepada mereka yang memerlukan pertolongan